Санат тѳр

Программа

Санат тѳр

Дата выпуска 4 июля 2017 г.

О программе «Санат тѳр»

“Санат тѳр” көңүл ачуучу маданий, таанып билүүчү  программа.  Бул программага өлкөбүздөгү маданият ишмерлери, илимий кызматкерлер, элдик таланттар чакырылып, алардын өнөрүнө эфир аркылуу күбө боло аласыздар!

   Биздин төрүбүздөн:  куйкум сөздүү сөз чеберлери, комузда кол ойноткон комузчулар, элдик оозеки чыгармачылыкты ийине жеткире аткарган дастанчылар, илимге-билим берүүгө салым кошуп жаткан ишмерлер, кылган иши-талантты менен өзгөчөлөнгөн элдик инсандар орун алып келет.

Герои программы